การจัดอันดับบัญชี PAMM

การจัดอันดับบัญชี PAMM จะช่วยให้สามารถดูผลงานของ Master ได้คร่าว ๆ เพื่อช่วยในการเลือกบัญชี PAMM คุณสามารถใช้ >,< and="signs" to="" filter="" the="" list="" for="" values="" you="" need!="">

# กราฟ
จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น
183PAMMdotForex-16.28-5.1112073.32ECN183500220871.821297USD1208153.0946.911.370.05-0.18-0.190.020.03-0.2225.57163.3173.3238.4327.8319.4911:59 PM01:00 ทุกวัน
184Membersonly-16.5805218.1ECN18410003000500USD521656.2543.750.660.01-0.9-0.2-0.18-0.2-0.921.867.2518.13.7110.2630.7811:59 PM01:00 ทุกเดือน
185CExpertise-16.761.8219837.16ECN1851000200832.411000USD1989844.955.10.850.01-0.35-0.2-0.04-0.07-0.4528.3236.5937.1613.679.787.4911:59 PM01:00 ทุกเดือน
186RizanaRocks-16.82018332.04ECN18610005026093.125000USD1836758.2141.790.560.01-0.65-0.74-0.09-0.11-0.525.6420.2132.044.589.1121.6811:59 PM01:00 ทุกสัปดาห์
187TheAvengers-17.17-0.17518.27ECN1875003524206.08500USD755046540.920.01-0.93-0.19-0.17-0.24-0.9407.2318.273.466.4331.2211:59 PM01:00 ทุกสัปดาห์
188TradeSmart1-18.85-0.6939020.37ECN18850033.3378856.38500USD3908733.3366.670.320-0.97-0.19-0.17-0.2-0.931.922.6520.372.653.64.4811:59 PM01:00 ทุกเดือน
189WakandaForever-18.94-4.4115626.89ECN1891000300812.421000USD1569946.4653.540.980.02-0.88-4.25-0.05-0.08-0.71.4617.8526.899.8914.6342.8411:59 PM01:00 ทุกวัน
190FXIP-18.96016519.67ECN1906502530500USD1656656.0643.940.640.01-0.95-0.18-0.16-0.21-0.9606.6619.676.664.6814.1111:59 PM01:00 ทุกเดือน
192ameriKarno-21.39-4.2465646.62ECN192100100393.05500USD65645448.951.1104.420.02-0.38-0.27-0.01-0.01-0.4620.6541.1246.6210.039.3816.7511:59 PM01:00 ทุกสัปดาห์
193CHITHRAFX-21.7110.188170.61ECN193500300391.43500USD815853.4546.550.960.1-0.3-0.280.060.12-0.313.5169.4370.6179.8849.5239.4511:59 PM01:00 ทุกวัน
194currendities-21.798.0116651.65ECN1941000350782.141000USD16611953.7846.221.360.03-0.34-0.28-0.01-0.02-0.4225.8948.8651.6526.8114.7568.8911:59 PM06:00 ทุกสัปดาห์
195TR8401-23.70.6166341.23ECN195100013419.99500USD66319846.9753.030.770-0.81-5.44-0.04-0.06-0.577.3621.7241.239.3810.0335.7211:59 PM01:00 ทุกไตรมาส
196EABreakout-24.8-0.1617734.54ECN196100253588.85500USD17712141.3258.680.920.02-0.71-0.37-0.04-0.07-0.721229.4134.5420.7614.4427.3911:59 PM01:00 ทุกเดือน
197BLOCKFOREX-25.3904652.23ECN197100301641.11500USD462441.6758.330.590.09-0.43-0.560.010.03-0.4910.74118.8652.2356.2433.6552.7811:59 PM01:00 ทุกเดือน
198Voltron-25.98-1.973125.98ECN198100350370.11500USD312123.8176.190.750.04-1-0.35-0.2-0.34-1021.2525.9813.514.0251.4211:59 PM01:00 ทุกวัน
201HadyMdy-26.42-6.316033.98ECN201200200366.17500USD604153.6646.3413.340.03-0.7-0.36-0.11-0.16-0.7811.4527.5333.9813.0316.3710.5111:59 PM01:00 ทุกวัน
202Prodigee-26.43-10.176853.14ECN202100550500USD684548.8951.110.990.05-0.25-0.310.010.01-0.556.9958.953.1449.5550.377.8311:59 PM01:00 ทุกไตรมาส
204Tradesmart591-29.32051331.73ECN20450300768.421087.25USD51331044.5255.480.810.01-0.92-0.41-0.08-0.13-0.920.7615.8731.736.394.259.2711:59 PM01:00 ทุกวัน
205MasterProfit-29.681.812978.82ECN205100305932.65500USD1298752.8747.131.010.07-0.56-1.120.020.03-0.3873.08113.878.8238.1532.5694.711:59 PM01:00 ทุกวัน
206DAXProfit-32.76-3.0812879.04ECN20625004001613.82400EUR1289147.2552.756.590.08-0.4-0.490.030.07-0.415.84388.4979.0482.1543.7166.4211:59 PM01:00 ทุกสัปดาห์