การจัดอันดับบัญชี PAMM

การจัดอันดับบัญชี PAMM จะช่วยให้สามารถดูผลงานของ Master ได้คร่าว ๆ เพื่อช่วยในการเลือกบัญชี PAMM คุณสามารถใช้ >,< and="signs" to="" filter="" the="" list="" for="" values="" you="" need!="">

# กราฟ
จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น
103Casablanca3.40.969650.76ECN1035000416194.693000USD967058.5741.4310049.490.080.130.070.060.090.0728.51112.650.7635.8232.72118.4811:59 PM01:00 ทุกวัน
104Profitcopy2.990.6750739.71ECN104100030620996.63000USD50735952.3747.631.450.011.120.460.010.020.084.5263.6739.7114.511.333.6311:59 PM01:00 ทุกวัน
106LungTheng022.850.25270.86ECN10649915105654.54500USD271566.6733.331.4403.250.030.360.873.322.852.850.861.140.61.611:59 PM01:00 ทุกเดือน
107Gringotts2.781.471454.63ECN1071000401014818.08500USD145104505069.230.010.120.010.040.080.65.817.244.631.721.335.4311:59 PM01:00 ทุกวัน
108SimonOng2.720.03322.04ECN1081002510500USD322343.4856.522.620.011.330.030.130.361.332.95.052.042.731.11.3711:59 PM01:00 ทุกเดือน
109FastFurious92.45.3630547.59ECN10910050514630.21500USD30520461.2738.731.420.020.411.460.030.050.0563.19124.6847.5964.6846.2694.3811:59 PM01:00 ทุกวัน
110PentagonAI2.20.7440.16ECN110100030010221000USD447525105.360.0114.190.021.168.1414.192.22.360.161.140.165.0111:59 PM01:00 ทุกวัน
111DECCANCAPITAL2.18-4.4638142.96ECN111500301237358500USD38122556.4443.561.770.01-0.35-0.230.020.020.0564.4264.4242.9611.8410.328.9411:59 PM01:00 ทุกเดือน
112123Arisan2.052.02112.67ECN1123002079514.91500USD11757.1442.862.350.011.030.020.160.290.772.053.162.672.62.441.7311:59 PM01:00 ทุกสัปดาห์
113IronBank2.041.211446.85ECN113500301014486.47500USD14410348.5451.4610.270.01-0.16-0.010.030.050.38.238.786.851.942.546.4411:59 PM01:00 ทุกไตรมาส
114LungTheng011.730.274016.4ECN1145001521519.86500USD402560401.520.020.10.020.030.050.111.7320.3216.45.236.3819.5411:59 PM01:00 ทุกวัน
116Exousia1.56-0.223611.16ECN11620040001000USD361637.562.51.210.020.490.030.030.080.147.6421.1711.1610.213.5114.6311:59 PM01:00 ทุกสัปดาห์
117JbVaulteeFx0.920150.11ECN117500250908.29900USD15366.6733.338.1608.460.010.42.828.460.921.030.110.70.110.6711:59 PM01:00 ทุกเดือน
119UCMFund0.17-0.0719623.17ECN11910030470500USD19613751.8248.181.110.01-0.13-0.020.010.010.0115.617.4123.175.9613.297.4611:59 PM01:00 ทุกวัน
120AT10.13-0.0140.01ECN12010030387224.21000USD4366.6733.331.83020.0500.8711.5920.080.130.130.010.080.010.1711:59 PM01:00 ทุกสัปดาห์
121PentagonAI20.080.1930.1ECN12110003001000.841000USD325050000.8300.290.830.830.080.190.10.190.1211:59 PM01:00 ทุกวัน
122SevenMler0.034.093826.01ECN1225002.5321450.7500USD381752.9447.064.780.03-0.0100.030.0701.2436.8326.0130.9413.2613.5211:59 PM01:00 ทุกสัปดาห์
123Velare001230ECN1231000050500500USD123000000000000000011:59 PM01:00 ทุกสัปดาห์
126YYFX00220ECN126100250500500USD22000000000000000011:59 PM01:00 ทุกสัปดาห์
127crazytiger18800120ECN127100300500500USD12000000000000000011:59 PM01:00 ทุกวัน